Charles Esche“Who are we in this world, how do we live together and most importantly how can we improve it?” These are the questions director Charles Esche hopes to answer during the Be[com]ing Dutch Eindhoven Caucus. He believes the Caucus is an experiment of collective decision making, in which the speakers are ‘intellectual food’ for the audience and the participants.
Artist have a political responsibility, according to project leader Annie Fletcher. ,,I have high hopes, this Caucus is a great opportunity to learn from one another.”

Charles Esche“Wie zijn wij in deze wereld, hoe gaan we met elkaar om en vooral hoe kan het beter?” Dat zijn de vragen waar directeur Charles Esche antwoorden op hoopt te vinden tijdens de Be[com]ing Dutch Eindhoven Caucus.
Volgens hem is de Caucus een experiment om collectief besluiten te leren vormen. Daarbij zijn de sprekers het ‘intellectuele voer’ voor het publiek (dat in grote getale aanwezig was) en de deelnemers. Door te onderzoeken welke rol kunst kan spelen in het verbeteren van de samenleving moet duidelijk worden hoe de Be[com]ing Dutch expositie in mei 2008 er uit moet komen te zien.
Volgens projectleider Annie Fletcher hebben kunstenaars de plicht om mensen te helpen met het politieke bewustzijn. ,,Mijn verwachtingen zijn hooggespannen, we moeten deze Caucus zien als een grote kans.”