This last Sunday begins with a conversation between Kobena Mercer and Nikos Papastergiadis. The subject, and they keep to it quite well, was Face and Facelessness and Place and Placenessless of the Other. Both got the opportunity to state their opinion about this before Charles Esche would, as he hoped, shape it into a dialogue.
Continue Reading »

Jawel, daar is-ie weer, de vraag die haast niet te beantwoorden lijkt: Wat is kunst? “Art is beauty.” Dat vindt Els van der Plas, directeur van het Prins Claus Fonds, er van. Zondag was zij een van de sprekers tijdens het panel. “Kunst is een ritueel, intensiteit, een religieus gevoel. Schoonheid is niet eenduidig te omschrijven.” Continue Reading »

A museum can’t just be a collection of objects anymore. That’s a station that’s already passed, is what the audience learns from Charles Esche, during the opening of the third weekend of the Caucus. Again, the director of the Van Abbemuseum explaines what the Caucus is about. “With Be[com]ing Dutch we have to develop new relationships”, Esche says during his openingspeech.

Continue Reading »

Een museum kan niet meer alleen een verzameling van objecten zijn. Dat punt zijn we nu wel gepasseerd, leert Charles Esche het publiek tijdens de opening van het derde weekend van de Caucus. Ook vandaag legt de directeur van het Van Abbemuseum uit het tijdens de Caucus om draait. “Met Be[com]ing Dutch moeten we proberen nieuwe relaties aan te gaan”, zegt Esche in zijn openingsspeech.

Continue Reading »

Charles Esche“Who are we in this world, how do we live together and most importantly how can we improve it?” These are the questions director Charles Esche hopes to answer during the Be[com]ing Dutch Eindhoven Caucus. He believes the Caucus is an experiment of collective decision making, in which the speakers are ‘intellectual food’ for the audience and the participants.
Artist have a political responsibility, according to project leader Annie Fletcher. ,,I have high hopes, this Caucus is a great opportunity to learn from one another.”

Charles Esche“Wie zijn wij in deze wereld, hoe gaan we met elkaar om en vooral hoe kan het beter?” Dat zijn de vragen waar directeur Charles Esche antwoorden op hoopt te vinden tijdens de Be[com]ing Dutch Eindhoven Caucus.
Volgens hem is de Caucus een experiment om collectief besluiten te leren vormen. Daarbij zijn de sprekers het ‘intellectuele voer’ voor het publiek (dat in grote getale aanwezig was) en de deelnemers. Door te onderzoeken welke rol kunst kan spelen in het verbeteren van de samenleving moet duidelijk worden hoe de Be[com]ing Dutch expositie in mei 2008 er uit moet komen te zien.
Volgens projectleider Annie Fletcher hebben kunstenaars de plicht om mensen te helpen met het politieke bewustzijn. ,,Mijn verwachtingen zijn hooggespannen, we moeten deze Caucus zien als een grote kans.”