Een museum heeft een bepaalde kracht waardoor bezoekers geloven dat alles wat ze daar zien echt is: een museum laat voor de bezoeker de absolute waarheid zien. “Museum is power.” Met deze stelregel wilde kunstenaar Agung Kurniawan experimenteren toen hij zijn ‘Museum Sukrodimejo’ oprichtte. Continue Reading »

“What is missing in art” sounds from a megaphone. A couple of meters ahead, a man empties a bottle of milk in the Dommel River, next to the Van Abbemuseum. He walks up to the man with the megaphone and receives a piece of paper. The paper goes into the bottle, the bottle is closed and the next question already resounds over the water of the Dommel.

Dutch Flag

Continue Reading »

Erwin van Doorn “What is missing in art”, klinkt uit een megafoon. Een paar meter verder leegt een man een fles melk in de Dommel naast het Van Abbemuseum. Hij loopt naar de persoon met de megafoon en neemt een vel papier in ontvangst. Het papier gaat in de fles, deksel erop en de volgende vraag galmt alweer over de Dommel.

Continue Reading »

Charles Esche and Roger Buergel“The lights dim slowly, but I am also very slow”, says German Roger Buergel before he starts his keynote lecture Beyond Identity and Difference. Is the artistic director of the famous contemporary art event Documenta XII (2007) referring to the fact that he was delayed and the timeschedule had to be changed? Or does he refer to the tempo in which he gives his lecture? He speaks slowly and gentle, and that’s a good thing.

Continue Reading »

Roger Buergel“Het licht dooft hier langzaam, maar ik ben ook een beetje langzaam”, zegt de Duitse Roger Buergel voordat hij start met zijn keynote lecture Beyond Identity and Difference. Zou de artistiek directeur van het wereldberoemde evenement voor hedendaagse kunst Documenta XII (2007) refereren aan het feit dat hij later was dan gepland en het schema omgegeooid moest worden? Of verwijst hij naar het tempo waarop hij zijn lecture geeft? Dat is namelijk heel rustig. En dat is maar goed ook.

Continue Reading »