Groot is ze niet, Chantal Mouffe, ze komt amper boven de spreektafel uit. Toch zal ze niet snel over het hoofd gezien worden, op ferme toon en met een zwaar Frans accent spreekt ze haar luisteraars toe. Het blijkt een pittige lezing over het verschil tussen ‘politics’ en ‘political’, het ‘wij en zij’ fenomeen en over conflicten. Continue Reading »