Een donkere donderdagmiddag in Eindhoven, de regen plenst neer op de straat en op een legertje Caucus- deelnemers. Zij stuiven de stad in om duizend versgedrukte Be(com)ing Dutch Caucus Dictionary Readers te verspreiden onder het Eindhovense publiek. Niemand is veilig en geen plek wordt overgeslagen. De lobby van een hotel, brievenbussen, vitrines, toonbanken en autoruiten, overal liggen de boekjes nadat het legertje voorbij is gekomen. Af en toe is het net de Tour de France, wanneer weer een fietser een reader in zijn hand krijgt geduwd door een rennende soldaat van de Caucus.

Continue Reading »

A digital image is an invisible file, it’s a digital code, until we bring it to life by, for instance, a computerscreen. According to Boris Groys, the visualisation of this invisible file has the character of a religious ritual. It’s a miracle, speaking in the words of the Bible. Groys even refers to the body of Jesus that was brought back to life.

Continue Reading »

Een digitale foto is een onzichtbaar ding, een code, totdat we het tot leven wekken met bijvoorbeeld een computerscherm. Volgens Boris Groys heeft dat zichtbaar maken van dat onzichtbare bestandje iets religieus . Het zijn wonderen, als we in de termen van de Bijbel spreken. Groys trekt zelfs de vergelijking met het dode lichaam van Jezus dat weer tot leven werd gewekt.

Continue Reading »

A museum can’t just be a collection of objects anymore. That’s a station that’s already passed, is what the audience learns from Charles Esche, during the opening of the third weekend of the Caucus. Again, the director of the Van Abbemuseum explaines what the Caucus is about. “With Be[com]ing Dutch we have to develop new relationships”, Esche says during his openingspeech.

Continue Reading »

Een museum kan niet meer alleen een verzameling van objecten zijn. Dat punt zijn we nu wel gepasseerd, leert Charles Esche het publiek tijdens de opening van het derde weekend van de Caucus. Ook vandaag legt de directeur van het Van Abbemuseum uit het tijdens de┬áCaucus om draait. “Met Be[com]ing Dutch moeten we proberen nieuwe relaties aan te gaan”, zegt Esche in zijn openingsspeech.

Continue Reading »

Bastiaan ArlerOn to the streets, into the city and look for a confrontation with other people. That seemed tot be the central thema during the presentations of a couple of artists of the Caucus, wednesday morning. Michael Smit, Bastiaan Arler and Allard van Hoorn showed some of their work to the other Caucus-participants.

Continue Reading »

Allard van HoornDe straat op, de stad in en de confrontatie aangaan met de mensen. Dat leek woensdagochtend het centrale thema te zijn tijdens de presentaties van een aantal kunstenaars van de Caucus. Michael Smit, Bastiaan Arler en Allard van Hoorn lieten hun werk zien aan de andere Caucusdeelnemers

 

 

Continue Reading »

“What is missing in art” sounds from a megaphone. A couple of meters ahead, a man empties a bottle of milk in the Dommel River, next to the Van Abbemuseum. He walks up to the man with the megaphone and receives a piece of paper. The paper goes into the bottle, the bottle is closed and the next question already resounds over the water of the Dommel.

Dutch Flag

Continue Reading »

Erwin van Doorn “What is missing in art”, klinkt uit een megafoon. Een paar meter verder leegt een man een fles melk in de Dommel naast het Van Abbemuseum. Hij loopt naar de persoon met de megafoon en neemt een vel papier in ontvangst. Het papier gaat in de fles, deksel erop en de volgende vraag galmt alweer over de Dommel.

Continue Reading »