Galit Eilat workshop 3Google het woord ‘kunst’ en er komt één quote veelvuldig terug. Het ware kunstwerk confronteert en verontrust, brengt de mens tot een inzicht dat nergens anders verworven wordt. Het is een bron van waarheid die fundamenteler is dan wetenschappelijke kennis of de ervaring van alledag.” Museumconservator Galit Eilat en kunstenaar Ronen Eidelman hopen dat kunst de politiek uiteindelijk zelfs kan beinvloeden. In hun workshop over kunst als verzetsvorm, vertellen ze hoe. Continue Reading »